• KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ÐỒNG CHÍ LÊ THANH NGHỊ (6.3.1911 - 6.3.2021):
    Ðồng chí Lê Thanh Nghị là một người cộng sản kiên trung, trọn đời tận tụy, cần kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng chí, đồng bào; là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Xem tiếp »
  • Ðây là chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh - tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hướng phát triển đến năm 2025, diễn ra vào ngày 4.3. Xem tiếp »
  • Lễ hội Ðô thị Nước Mặn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống được người dân tiếp nối gìn giữ qua rất nhiều đời. Sở VH&TT đang xây dựng hồ sơ khoa học về lễ hội này để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ VH-TT&DL xem xét đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xem tiếp »
  • Ðến nay, 100% số tàu cá của tỉnh (3.182 tàu) có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tàu cá đang hoạt động trên biển gặp sự cố về thiết bị nên không đảm bảo gửi tin nhắn về bờ theo quy định, gây thiệt hại cho ngư dân.  Xem tiếp »
  • Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh:
    Ðể tiếp tục rà soát, kiểm tra, quản lý việc các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định. Xem tiếp »
Thông tin công cộng